1. Trang chủ
  2. Dự án đã thực hiện
  3. Sân trượt băng nhân tạo
Sân trượt băng nhân tạo

Các nhu cầu công nghiệp tập trung vào các sân trượt băng nhân tạo, và năng lực công ty

Công viên băng ngoài trời South Korea Kimpo (Hàn Quốc)
Thiết bị của SNOWKEY:
1 bộ hệ thống làm tuyết dạng thùng công ten nơ công suất 15 tấn/ngày
1 bộ hệ thống trung chuyển tuyết khí nén dạng thùng công ten nơ


Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Australia Lake Mountain
Thiết bị của SNOWKEY:
1 bộ hệ thống làm tuyết dạng thùng công ten nơ công suất 50 tấn/ngày
1 bộ hệ thống trung chuyển tuyết khí nén dạng thùng công ten nơ


Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ngoài trời Resort 1
Thiết bị của SNOWKEY:
1 bộ hệ thống làm tuyết dạng thùng công ten nơ công suất 50 tấn/ngày
1 bộ hệ thống trung chuyển tuyết khí nén dạng thùng công ten nơ ID6


Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ngoài trời Resort 2
Thiết bị SNOWKEY:
1 bộ hệ thống làm tuyết dạng thùng công ten nơ công suất 25 tấn/ngày
1 bộ hệ thống trung chuyển tuyết khí nén dạng thùng công ten nơ ID6