1. Trang chủ
 2. Giới thiệu
 3. Bằng chứng nhận
Bằng chứng nhận

Công ty TNHH Snowman Phúc Kiến (Nguyên là: Công ty TNHH thiết bị lạnh Snowman thành phố Trường Lạc). Chúng tôi đã nhận được chứng nhận của CE, chứng nhận ISO14001, Chứng nhận về quản lý chất lượng lý chất lượng, "Giải thưởng Ngọn đuốc cấp Quốc gia" cho máy làm đá của hệ thống làm mát bê tông.

 • thống quản lý chất lượng Cấp độ-1
 • thống quản lý chất lượng Cấp độ-2
 • thống quản lý chất lượng Cấp độ-3
 • Chứng nhận CE về máy nén pit tông bán kín SP
 • Chứng nhận CE cho máy nén trục vít làm lạnh bán kín SRC
 • Chứng nhận CE cho máy nén trục vít SRM kiểu mở
 • Chứng nhận CE cho máy nén trục vít làm lạnh SW
 • Báo cáo đánh giá PED -1
 • Báo cáo đánh giá PED -2
 • Chứng nhận kiểm tra thiết kế cho bình chứa lỏng của hệ thống làm lạnh
 • Chứng nhận kiểu tra thiết kế cho thiết bị bay hơi nước đá ống của hệ thống làm lạnh
 • Sự phê chuẩn tài khoản ngân hàng doanh nghiệp
 • Chứng nhận kiểm tra thiết kế cho thiết bị ngưng tụ của hệ thống làm lạnh
 • Chứng nhận CE cho máy làm đá vảy
 • Chứng nhận kiểm nghiệm thiết kế cho máy làm đá vảy
 • Chứng nhận chi tiết vật liệu Cấp độ-1
 • Chứng nhận chi tiết vật liệu Cấp độ-2
 • Chứng nhận chi tiết vật liệu Cấp độ-3
 • Chứng nhận chi tiết vật liệu Cấp độ-4
 • Chứng nhận kiểm tra thiết kế cho bình tách lỏng của hệ thống làm lạnh
 • Chứng nhận CE cho hệ thống làm đá vảy mini
 • Chứng nhận CE cho bình áp suất
 • Báo cáo lắp ráp thiết bị áp suất-1
 • Báo cáo lắp ráp thiết bị áp suất-2
 • Bản phô tô giấy phép kinh doanh
 • Giấy phép kinh doanh
 • Chứng nhận kiểm tra thiết kế cho thiết bị tách dầu của hệ thống làm lạnh
 • Chứng nhận IQNet-1
 • Chứng nhận IQNet-2
 • Chứng nhận IQNet-3
 • Chứng nhận CE cho hệ thống làm lạnh

 • Chứng nhận về quản lý chất lượng
 • CE
 • Giải thưởng Ngọn đuốc cấp Quốc gia
 • ISO14001

Fujian Snowman Co., Ltd.

Địa chỉ I: Dongshan Road Minjiangkou Industrial District, Fujian, China. PC.: 350200
Tel.: +86-0591-28926606
Fax: +86-591-28299366

Fujian Snowman Co., Ltd.