1. Trang chủ
  2. Cảnh quan công ty
Cảnh quan công ty
Xưởng sản xuất

Thiết bị kiểm tra

Nhà kho

Đóng gói và vận chuyển

Fujian Snowman Co., Ltd.

Địa chỉ I: Dongshan Road Minjiangkou Industrial District, Fujian, China. PC.: 350200
Tel.: +86-0591-28926606
Fax: +86-591-28299366

Fujian Snowman Co., Ltd.